Zahraničný obchod

Zahraničný obchod

 

Ďakujeme za Váš záujem o našu skupinu výrobkov "Szobi". V prípade, že mienite distrubuovať naše produkty na medzinárodnom trhu, nechajte odkaz naším spolupracovníkom na nižšie uvedenej ploche. Ak udáte svoj kontakt, naši spolupracovníci vás za krátku dobu vyhľadajú.

 

S pozdravom: Tým spoločnosti Szobi Italgyártó Kft