Politika kvality

Politika kvality

Firma Szobi Italgyártó Kft v záujme úspešnej činnosti s obchodnými partnermi sa snaží svojími produktmi o najširšie uspokojenie svojich zákaznikov. Spoločnosť tento výsledok chce dosiahnúť tým, že rešpektuje požiadavky zákazníkov.

Naším hlavným cieľom je, aby kvalita naších výrobkov nepretžite zodpovedala zákazníkmi stanoveným a očakávaným požiadavkam, ako aj vzťahujúcim sa hygienickým a potravinovo- bezpečnostným predpisom. V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov kvality sa snažíme o dosiahnutie dlhodbých a vzájomne výhodných kontaktov so zákazníkmi a dodávateľmi. Za cieľom posilnenia dôvery a spokojnosti naších zákazníkov, ako aj nášho dobrého obchodného mena, našu politiku riadenia sme stanovili podľa nižie uvedených:

•    byÅ¥ v zhode s požiadavkami HACCP

•    pružnosÅ¥

•    konkurencieschopná cena

•    zníženie vnútornej neprimeranosti

•    100%-né plnenie na termín

•    snaha o 0%-nú reklamáciu

•    neustálý rozvoj pracovného prostredia a technologických podmienok

•    ochrana životného prostredia na vysokej úrovni

•    v záujme dlhodobého innovatívneho vývoja zabezpečenie primeranej úrovne efektívnosti

Každý náš zamestnanec je vedomí toho, že budúcnosť s.r.o. je zároveň aj jeho budúcnosťou, preto sa zaväzuje, že svojou činnosťou úspešne prispeje k uskutočneniu kvality a cieľov podniku, v záujme čoho sa vedome snaží o získanie, a neustále doplňovanie potrebných znalostí.