Firma

Firma Szobi Italgyártó Kft vznikla v roku 2009, ako firma verná k produktom a kochrannej značke Szobi.

Naším cieľom je, aby sme na základe štyridsťročnej výrobnej skúsenosti, a na základe popularity ochrannej značky Szobi, taktiež prihliadajúc na najnovšie trendy vyrobili produkty takej vysokej kvality, ktoré sú vhodné na účinné uspokojenie neustále sa meniacích požiadavok spotrebiteľov.

Ovocné šťavy "Szobi szörp", ktoré sú jednými z najznámejších domácich ovocných štiav, firma vyrába na pôvodnych strojových linkách a podľa pôvodných receptov.

V apríli r. 2012 v mestečku Szob na pôvodnych strojových linkách sa začala znovuvýroba ovocných štiav "Szobi szörp" v krabicovom balení, ktoré v predchádzajúcom obdbí boli určujúcim produktom tohto výrobného odvetvia.

Venujeme mimoriadu pozornosť tomu, aby všetky základné a pomocné suroviny, ktorých výroba je možná v domácej relácii, boli zakúpené od domáceho výrobcu, resp. pestovateľa.

Vedenie našej firemnej skupiny je angažované upevnením trhovej pozície nami vyrábanýcj domácich značiek, zvyšujúc tým účasť podnikov maďarských vlastníkov na domácom trhu.