Politica

Politica în domeniul calităţii

În dorinţa unei colaborări fructuoase în afaceri, Szobi Italgyártó Kft. se străduieşte să ofere clienţilor săi osatisfacţie deplină prin produsele sale. Această activitate poate fi dusă la bun sfârşit doar dacă se ţine cont în mod deosebit de pretenţiile clienţilor.

Obiectivul nostru principal este ca produsele noastre să corespundă din toate punctele de vedere solicitărilor clienţilor şi prescripţiilor legale privind igiena şi siguranţa produselor alimentare. Pentru atingerea obiectivelor privind calitatea, ne străduim să întreţinem cu furnizorii şi clienţii noştri relaţii de colaborare durabile şi reciproc avantajoase. În interesul păstrării încrederii, satisfacţiei clienţilor noştri, şi în interesul promovării renumelui nostru am stabilit o politică a conduceri prin calitate pe baza următoarelor criterii:

•    Să facem faţă solicitărilor sistemului HACCP

•    Flexibilitate

•    PreÅ£ competitiv

•    Reducerea deficienÅ£elor din producÅ£ie

•    Respectarea în proporÅ£ie de 100% a termenelor de livrare

•    Ne străduim ca procentul reclamaÅ£iilor clienÅ£ilor să tindă către 0%

•    Dezvoltarea continuă a mediului de lucru ÅŸi a condiÅ£iilor tehnologice

•    ProtecÅ£ia mediului la un nivel ridicat

•    Asigurarea unui rentabilităţi corespunzătoare unei dezvoltări inovative de durată

Fiecare angajat al nostru este conştient de faptul că viitorul SRL-ului este şi viitorul său. În consecinţă s-au angajat să se străduiască în mod conştient ca activitatea lor să corespundă condiţiilor şi obiectivelor politicii conducerii prin intermediul calităţii şi să cumuleze conştient toate acele cunoştinţe care sunt necesare
acestui deziderat.