Minőségpolitika

A Szobi Italgyártó Kft. üzleti partnerei részére a sikeres működés érdekében arra törekszik, hogy termékeivel elérje vev?inek teljes megelégedését. Mindezt a tevékenységet a társaság a vev?i igények kiemelt szem el?tt tartásával kívánja elérni.


Legf?bb célunk, hogy termékeink min?sége folyamatosan feleljen meg a vev?ink által meghatározott és elvárt igényeknek, valamint a vonatkozó higiéniai, élelmiszerbiztonsági jogszabályi el?írásoknak. Vev?inkkel és beszállítóinkkal hosszú távú kölcsönösen el?nyös kapcsolatra törekszünk a min?ségi célkitűzések elérése érdekében. A vev?ink bizalmának, megelégedettségének, valamint a hírnevünk er?sítése érdekében az irányítási politikánkat a következ?k szerint határoztuk meg:

  • HACCP követelményeinek való megfelelés
  • Rugalmasság
  • Versenyképes ár
  • Bels? nemmegfelel?ségek csökkentése
  • 100% - os határid?re történ? teljesítés
  • 0% - os vev?i reklamációra való törekvés
  • Munkakörnyezetünk, valamint a technológiai feltételek folyamatos fejlesztése
  • A környezet magas szintű védelme
  • A hosszú távú innovatív fejl?dés érdekében a megfelel? eredményszint biztosítása
Minden munkavállalónk, annak tudatában, hogy a Kft. jöv?je egyben a saját jöv?je is, elkötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével eredményesen hozzájárul a min?ségpolitika és célok megvalósításához, melynek érdekében tudatosan törekszik az ehhez szükséges ismeretek elsajátítására és folyamatos gyarapítására.