Játékszabályzat


Szobi Italgyártó Kft.

 

"Gyümölcsöz? pillanatok a Szobival"

 

 Nyereményjáték

 

2016.09.01.-11.30

 

Ajándéksorsolásos játék hivatalos játékszabályzata

 

 

A nyereményjáték célja: A Szobi dobozos gyümölcslevek fogyasztókkal történ? széleskörű megismertetése.

 

 

1. A Játék Szervez?je

 

A promóciós játék (a továbbiakban: "Játék") szervez?je a Szobi Italgyártó Kft. (Székhely: 6032 Nyárl?rinc. F? u. 3. Adószám: 14136357-2-03 Cégjegyzékszám; 03-09-115408 továbbiakban: "Szervez?").

 

 

2. A Játékban való részvétel feltételei

 

 

2.1. A Játékban résztvev? személyek

 

A Játékban részt vehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, kivéve a Szobi Italgyártó Kft. (H-6032 Nyárl?rinc, F? u. 3.) tulajdonosai, vezet? tisztségvisel?i, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ (b) bekezdése).

 

2.2. A Játék id?tartama

 

A Játék 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezd?dik és 2016. 11. 30-án 23:59 óráig tart. A Játékban az ezen id?szak alatt megvásárolt termékeket igazoló dokumentumok vehetnek részt.

 

A beküldés, kódfeltöltés határideje: 2016. 09. 01-én 00.00 órakor kezd?dik és 2016. 12.06-án 23:59 óráig tart.

 

A sorsolás id?pontja: 2016.12.08. 10.00 óra, helye: Szobi Italgyártó Kft. 6032, Nyárl?rinc F? út.3.

 

 

2.3. A sorsoláson való részvétel feltételei

 

Vásároljon 2 db Szobi dobozos gyümölcsital terméket a 2016.09.01.-2016.11.30. közötti id?szakban. A www.szobi.hu oldalon regisztráljon, és töltse fel a vásárlást igazoló eredeti blokk, számla azonosítóját pl.: / Blokk esetén: AP A12345678, valamint a NAV ellen?rz? kódot: 1234B (szám és betű kombináció) és a vásárlás id?pontja (év/hó/nap/óra/perc)// Számla esetén: a számla sorszáma. Valamint válassza ki a megvásárolt termék nevét és darabszámát.

 

Egy pályázathoz 2 db Szobi dobozos termék megvásárlását kell igazolni, amely lehetséges 2 különböz? vásárlást igazoló dokumentummal is. Azonban ha egy vásárlást igazoló dokumentumon kett?nél több Szobi termék szerepel, az is egy pályázatnak számít. Abban az esetben, amikor a vásárlást igazoló dokumentumon kett?nél kevesebb Szobi termék szerepel, akkor a számítógépes rendszer összegzi az egy regisztrációhoz tartozó kódfeltöltéseket, és annyi pályázatnak veszi, ahányszor 2 db Szobi terméket vásároltak meg. A nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a pályázatában beküldött adatokat igazoló blokkot, számlát be tudja mutatni a játék szervez?inek.

 

Játékban való részvétel további feltétele az is, hogy a Játékos az eredeti vásárlást igazoló dokumentumokat meg?rizze. Csak azokat a vásárlást igazoló dokumentumokat fogadja el a Szervez? érvényesnek, amelyeken a Játékban résztvev? termékek megnevezése is szerepel. A Játékos kérhet tételes, a saját nevére és címére szóló számlát a vásárlás igazolásaként, az így elkészített számlákat is érvényesnek fogadja el a Szervez?.

 

 

2.4. A Játékban résztvev? termékek:

 

Megnevezés

EAN kód

Szobi 1 literes Almaital 12%

5 999 558 12 337

Szobi 1 literes Narancsital 12%

5 999 558 12 320

Szobi 1 literes Őszibarack ital 12%

5 999 558 12 306

Szobi 1 literes Fehérsz?l? ital 12%

5 999 558 12 313

Szobi 1 literes Kéksz?l? ital 12%

5 999 558 12 412

Szobi 1 literes piros Vitafruit 12%

5 999 558 12 467

Szobi 1 literes Körte-alma ital 12%

5 999 558 12 372

Szobi 1 literes Őszibarack 25%

5 999 558 12 757

Szobi 1 literes Multifruit 25%

5 999 558 12 771

Szobi 1 literes Banán- ?szibarack 25%

5 999 558 12 358

Szobi 1 literes Trópusi mix 50%

5 999 558 12 955

Szobi 1 literes Alma-meggy 50%

5 999 558 12 948

Szobi 1 literes Alma-szamóca 50%

5 999 558 12 931

Szobi 1 literes Paradicsom 100%

5 999 558 12 150

Szobi 0,2 literes Almaital 12%

5 999 558 12 375

Szobi 0,2 literes Narancsital 12%

5 999 558 12 368

Szobi 0,2 literes Őszibarack ital 12%

5 999 558 12 344

Szobi 0,2 literes Fehérsz?l?ital 12%

5 999 558 12 351

Szobi 0,2 literes piros Vitafruit ital 12%

5 999 558 12 474

Szobi 0,2 literes Almalé 100%

5 999 558 12 726

Szobi 0,2 literes Narancslé 100%

5 999 558 12 733

Szobi 0,2 literes Trópusi mix 50%

5 999 558 12 986

Szobi 0,2 literes Alma-meggy 50%

5 999 558 12 979

Szobi 0,2 literes Alma-szamóca 50%

5 999 558 12 962

Szobi 0,2 literes Alma 50%

5 999 558 12 167

                                                                                                                                                                     

 

3. A nyereményjáték menete

 

3.1. A Játék menete

 

A Játékban való részvételhez regisztráljon a Honlapon (www.szobi.hu) a "Regisztráció" címszó alatt. A Honlapon történ? regisztráció során adja meg a személyes adatait (teljes név, lakcím- a nyertes könnyebb értesítése miatt, e-mail cím), majd pipálja ki az adott mez?t, mellyel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

 

Majd töltse fel az AP kódot , a NAV ellen?rz? kódot, a vásárlás dátumát és válassza ki a megvásárolt termék nevét és darabszámát!

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából ered?en a Szervez?t semmilyen felel?sség nem terheli.

 

3.2.

 

A Szervez? nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete el?tt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervez? mindennemű felel?sségét kizárja.

 

3.3.

 

Egy kódkombinációt csak egyszer lehet feltölteni, azonos kódkombináció többszöri feltöltése esetén mindig az els? feltöltést fogadja el a rendszer érvényesnek. Egy játékos viszont korlátlan számú pályázatot tölthet fel. A Szervez? nem fogad el véletlenszerűen kiválasztott vagy kitalált számkódokat.

 

3.4.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technika függvénye, és ezáltal ezeket kedvez?tlenül befolyásolhatja olyan, a Szervez?n kívülálló tényez?, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervez? az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felel?sséget kizár. 

 

3.5. Sorsolás, nyeremények

 

A Szervez? Megbízottja képviseletében eljáró személy közjegyz? jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tev? elektronikus sorsolás segítségével, a pályázati részvétel lezárását követ?en nyerteseket sorsol ki. A sorsolás részleteir?l sorsolási jegyz?könyv készül.

 

1.    nyer?osztály 10 db ajándékutalvány egyenként 100.000 Ft értékben.

2.    nyer?osztály 20 db Szobis babzsák egyenként 50.800 Ft értékben.

3.    nyer?osztály 25 db Szobis ajándékcsomag egyenként 2.400 Ft értékben

 

A játékban azok a pályázatok vesznek részt, amelyek 2016.12.06.-án 23:59 id?pontig a www.szobi.hu oldalon keresztül beérkeznek. A kés?bb érkezett pályázatok a játékban nem vehetnek részt.

 

 

4. A nyereményjáték nyertesei, valamint pótnyertesek sorsolása

 

4.1.

 

Egy Pályázat akkor nyertes, ha a 2.1. pontban meghatározott személy érvényes módon regisztrált, feltöltötte a vásárlást igazoló dokumentum azonosítóját, melynek beérkezési ideje a 2.2. pontban megadott id?ponttal megegyezik.

 

A nyertes Játékos csak abban az esetben jogosult a nyeremény átvételére, ha a pályázatában beküldött adatokat igazoló blokkot, számlát be tudja mutatni a játék szervez?inek.

 

 

 

 

4.2.

 

Amennyiben a nyertes Játékos és/vagy pályázata nem felel meg, a Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette pedig a Pótnyertesként meghatározott Játékos min?sül nyertes Játékosnak.

 

A Nyerteseket a nyer? id?ponttól számított 4 héten belül a Szervez? Megbízottja minimum háromszor megkísérli a regisztrált címen elérni, egyeztetni a Játékos adatait, nevét és címét. A Szervez? a Játékostól a vásárlást igazoló dokumentumot postai vagy elektronikus úton bekérheti. Amennyiben, annak ellenére, hogy a Szervez? mindent elkövet az adatok egyeztetése érdekében, mégsem sikerül felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékossal 2017.01.06.-ig, úgy "nem elérhet?"- nek min?sül. A továbbiakban kizárásra kerül a Játékból, és a Pótnyertes min?sül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

 

Amennyiben az adategyeztetés megtörtént, de a Nyertes Játékos a nyertességr?l szóló értesítést követ? 30 napon belül nem veszi át az ajándékot, úgy szintén %u201Enem elérhet?%u201D- nek min?sül. A továbbiakban kizárásra kerül a Játékból, és a Pótnyertes min?sül nyertes Játékosnak, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek.

 

Ha bármely nyertes Játékos személye nem felel meg a jelen játékszabály 2.1. pontjában el?írt feltételeknek, úgy a nyertes Játékost a Szervez? azonnal kizárja a Játékból és helyére pótnyertes léphet.

 

 

4.3

 

A nyeremények, 2016. december 8.-án 10.00 órakor a Szobi Italgyártó Kft székhelyén (6032, Nyárl?rinc F? út 3.) közjegyz? jelenlétében kerülnek kisorsolásra azon Játékosok között, akik legalább egy Pályázatot beküldtek a Játék id?tartama alatt. Egy pályázathoz 2 db Szobi termék megvásárlását kell igazolni, ami lehetséges 2 különböz? vásárlást igazoló dokumentummal is .

 

 

Nyer?osztályonként a további pótnyerteseket sorsoljuk ki:

 

1. nyer?osztály 3 pótnyertes

2. nyer?osztály 3 pótnyertes

3. nyer?osztály 3 pótnyertes

 

 

Amennyiben a Nyertes 18 év alatti, az 2.1. pontban leírtaknak megfelel? személy, úgy a nyereményt csak szül?i, vagy törvényes képvisel?i beleegyez? nyilatkozattal és az említett személy jelenlétében veheti át.

 

 

5. Kiegészít? szabályok

 

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál és kódot tölt fel a www.szobi.hu Honlapon a 3. pontban meghatározott módon beküldi, elfogadja a jelen Játékszabályzatot, valamint feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szervez? nyilvánosságra hozza. A Játékos Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek kés?bbi - a Szervez? által szervezett %u2013 reklám promóciókhoz történ? felhasználásához id?- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A játékban történ? részvétellel a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Szervez? (adatkezel?) adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervez? jelen promóció lebonyolítása során felhasználja. A Játékos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervez? piackutatás illetve közvetlen üzletszerzés céljából a jöv?ben hirdetést küldjön részére a Játékos esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig. Az adatszolgáltatás önkéntes. Ha a Játékos nem kívánja, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következ? címen jogosult kérni: info@szobi.hu.

 

Amennyiben a Szervez? tudomására jut, hogy a kizárás ellenére a Játékszabályzatban felsoroltak alapján olyan személy vett részt a Játékban, aki erre nem volt jogosult, annak Pályázatát a Szervez? érvénytelenítheti, és a Játékból kizárhatja, valamint t?le az esetlegesen átadott nyereményt visszakövetelheti.

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre vagy más nyereményre át nem válthatóak. A Szervez? vállalja, hogy a nyertes Játékosok nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerül? további adó vagy egyéb járulék megfizetését. Az ezeken felül esetlegesen felmerül? más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történ? utazás költsége) a nyertes Játékosokat terheli.

 

Amennyiben a nyertes cselekv?képességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képvisel?jével együtt jogosult. (Elvált szül?k esetén a szül?i felügyeleti jogot gyakorló szül?.) A nyertes cselekv?képtelensége esetén a nyereménnyel kapcsolatos ügyintézésre kizárólag törvényes képvisel?je jogosult.

 

A pályázat hiányosságáért/hibájáért a Szervez?, semmiféle felel?sséget nem vállal. A Szervez? a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervez? a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A hivatalos játékszabály, továbbá a nyertesek listája hozzáférhet? a www.szobi.hu weboldalon. A Szervez? fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosítás a már kisorsolt nyereményeket nem érinti. A módosításokról a Játékosok a www.szobi.hu weboldalon értesülhetnek.

 

A promóciós Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak; bármilyen esetlegesen felmerül? vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkez? magyar bíróságok jogosultak.

 

A Játékos a Játékkal kapcsolatos kérdéseit felteheti az info@szobi.hu e-mail címen vagy az alábbi telefonszámon: 06/76/343-133

 

6. A résztvev? által tett nyilatkozatok

 

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem:

Hozzájárulok, hogy a Szobi Italgyártó Kft. adataimat üzletszerzési célból kezeljék, ennek keretében üzleti ajánlatot juttassanak el postai vagy elektronikus úton.  A játékszabályzatot tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom. A Játék résztvev?i, részvételükkel elfogadják ezen hivatalos Játékszabályzatot. A Játékszabályzatban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a 2013. évi V. törvény a Ptk. valamint az adatvédelmi törvény név és lakcímadatok kezelésér?l szóló szabályai irányadóak.

    Nyárl?rinc, 2016. július 14.